Omsorgsportalen i kommunen

Vi erbjuder kommuner att förse de boende i kommunen med digitala omsorgstjänster.


Digitala tjänster för tryggare boende i kommunen

Vi erbjuder kommuner att på ett kvalitativt, säkert och kostnadseffektivt sätt förse de boende i kommunen med digitala omsorgstjänster. Alla som är ansluta till det lokala stadsnätet har tillgång till omsorgsportalen.se som är en oberoende marknadsplats för digitala hjälpmedel och omsorgstjänster.

Digitala omsorgstjänster kan hjälpa kommunen att fördela resurser och frigöra tid för den mänskliga kontakten. Den digitala omsorgen kan aldrig ersätta människorna, men kompletterar den personliga vården och omsorgen på ett effektivt sätt. I takt med det växande omsorgsbehovet som uppstår med en allt äldre befolkning, vill vi möjliggöra att de äldre kan bo kvar hemma med bibehållen självständighet och frihet - utan att göra avkall på stöttning och trygghet utifrån behov.

Till Omsorgsportalen


För en kommun i framkant

På Omsorgsportalen finns exempel på digitala omsorgstjänster som kan avlasta kommunens resurser och komplettera för en ökad kvalité i vården. Här finns enklare tjänster som stänger av spisen om olyckan är nära. Sensorer som hjälper användaren att själv minnas om hen har stängt av kaffebryggaren, strykjärnet, vattnet i badrummet eller låst ytterdörren. Eller kanske en trygghetskamera genom vilken anhörig eller vårdgivare kan se om användaren mår bra och samtidigt kan kommunicera genom. Utvecklingen av nya tjänster inom området pågår ständigt. I takt med att dessa blir tillgängliga via omsorgsportalen.se innebär det att anslutna kommuner kommer kunna erbjuda det senaste inom digitala omsorgstjänster.

Vad kan kommunen göra?

Vi hoppas och tror att ni vill vara med och på riktigt bidra till att Sverige kan nå målen för Vision e-hälsa 2025. Behovet av tjänsterna ökar för var dag, nu behöver vi bara ta steget tillsammans med er för att göra det möjligt. Genom informationsspridning från kommunen kan befolkningen själva tillgå tjänsterna på Omsorgportalen. Exempel på informationskanaler kan vara en visningslägenhet för produkterna, kommunens hemsida eller via biståndshandläggare. Utöver informationsspridning till befolkningen finns det flera andra verktyg att tillgå för att kommunen själv ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Omsorgsportalen idag

Vi samlar utvalda tjänsteleverantörer som erbjuder digitala hjälpmedel och omsorgstjänster. Här finner du bland annat tjänster som möjliggör tillsyn för en anhörig eller enklare påminnelsestöd för den boende. Tjänsterna kan beställas av den boende eller genom anhörig på distans. Genom ett säkert och riksomfattande nät når leverantörerna ut till Sveriges kommuner och bidrar till ökad trygghet oavsett vart användaren bor. För att invånarna i just er kommun ska få tillgång till tjänsteleverantörernas samlade utbud behöver er nätägare bara ha en avtalspart, Sappa.

I vilka orter har vi avtal? 

Omsorgsportalens räckvidd och utbud är ständigt växande och når idag en stor del av Sveriges kommuner, motsvarande 1 miljon hushåll. Sappa och det lokala stadsnätet avtalar ett välfärdsbredband för uppkoppling av tjänsterna och därefter blir Omsorgsportalen tillgänglig för invånarna på en ny ort.

Kontakta oss gärna

Vill du ansluta din kommun till Omsorgsportalen? Eller har du några andra frågor? Tveka inte att höra av dig!