Går det att överlåta ett abonnemang till någon annan?

Självklart kan du överlåta ett abonnemang till någon annan, så länge den personen bor i ett hus som är anslutet till Sappa. När ett abonnemang överlåts följer bindningstider, programkort och eventuell hårdvara med till den nya kunden.

Här kan du ladda ner en överlåteseblankett. Fyll i blanketten och skicka den till oss på AB Sappa, Grafiska vägen 2A, 412 63 Göteborg.