Jag skall flytta till en adress som inte har tv från Sappa. Vad händer nu?

Om du inte har någon bindningstid på ditt avtal, kan det avslutas med en kalendermånads uppsägningstid.

Om du har bindningstid på något av dina kanalpaket så kan vi lösa det på lite olika sätt. Antingen betalar du en slutavgift på det som återstår av abonnemangskostnaden eller så behåller du ordinarie månadsfakturering tills bindningstiden är slut. Du kan även överlåta abonnemanget till någon som kan använda det!