Hur ska digitalboxen kopplas till tjänstefördelaren

Vi på Sappa rekommenderar att man kopplar digitalboxen till rätt port i tjänstefördelare med en nätverkskabel utan någon utrustning mellan. Om man använder sig utav någon trådlös utrustning eller liknande så har Sappa ingen support på detta.