När dras pengarna från kontot när man har autogiro?

Det aviserade beloppet dras från ditt konto på förfallodagen som alltid är den sista dagen i månaden. Om den sista dagen är en helgdag så dras beloppet den bankdag som infaller närmast efter.