Det går inte att logga in med Mobilt BankID?

Om det uppstår problem vid inloggningen med Mobilt BankID kan du testa följande:

1. Se till så att du har Mobilt BankID installerad på den mobil, surfplatta eller dator du använder.
2. Kontrollera så att giltighetstiden på ditt Mobila BankID inte gått ut. I så fall behöver det förnyas och detta gör du via din bank.
3. För att testa om ditt Mobila BankID fungerar, gå till test.bankid.com 
4. Om testet fungerar och du ändå inte kan logga in med Mobilt BankID, kontakta kundservice så hjälper vi dig.