Hur skall programkortet placeras i min digitalbox?

Ditt programkort skall monteras i kortläsaren med det guldiga chipet vänt nedåt och inåt. Undantaget som bekräftar regeln är digitalboxen Dilog DC-250HD där chipet skall vara vänt inåt och uppåt.