Jag får inte upp några kanaler! Bara meddelande ”no access”, ”ingen åtkomst” eller ”service ej tillgänglig”.

Låt boxen stå på samma tv-kanal en stund, så kanske den hittar signalen igen. Om den inte hittar signalen på en timme, kan vi behöva skicka en uppdaterad signal till dig. Ring så hjälper vi dig.