Finns On Demand-tjänster tillgängligt i Sappas boxar?

Nej, i dagsläget finns det inte tillgång till On Demand-tjänster i Sappas digitalboxar.