Jag har skaffat digital-tv, måste jag fortsätta betala för det analoga utbudet?

Att du har en analog signal till din villa är en förutsättning för att du ska kunna skaffa digital-tv från oss. Du måste alltså fortsätta betala för det analoga utbudet när om du skaffar digital-tv från Sappa.