Las Vegas attentatet - Sappa frivisar CNN

02 oktober 2017 Kanalinformation

Med tanke på attentatet i Las Vegas under gårdagen så frigör vi kanalen CNN för alla Sappa-kunder.

Nyhetsbevakning och lokal information på snabbast möjliga sätt är viktigt för många av våra kunder. Vi på Sappa har därför nu släppt kanalen CNN helt fritt för alla Sappa-kunder.

Kanalen frivisas i 24 timmar med start 15:15, 2 oktober 2017.

Du finner CNN på kanalplats 19 eller 61.