Ett smartare och säkrare hem

Röklarm

  • Få notiser från ditt röklarm även när du inte är hemma och agera snabbare vid brandfara. 
  • Blinkar rött och varnar med larm. 
  • Varnar även vid höjd temperatur. 

BESTÄLL RÖKLARM
Inomhussiren

  • Kopplas till andra smarta produkter för att varna dig och grannar.
  • Inbrottslarm: Varnar om magnet- eller röreslesensor utlöses. 
  • Fungerar även vid strömavbrott med backupbatteri. 

BESTÄLL INOMHUSSIRENMagnetsensor

  • Inbrottsvarning: Skickar notis när dörren öppnas på oväntad tid.
  • Låter dig veta när barnen kommit hem. 
  • Varnar om dörrar och fönster lämnats öppna. 

BESTÄLL MAGNETSENSOR


SE ALLA SMARTA PRODUKTER