Våra tjänster

Gruppavtal

Om Sappa

Våra tjänster

Gruppavtal

Om Sappa

Tillbaka

Logga in

Aktivera tjänster

Hur går bytet av leverantör till?

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig!

1

Ni skickar in intresseanmälan, vi diskuterar vilka tjänster som passar er och kommer överens om avtalsvillkor.

2

Efter att offerten är godkänd skriver vi på avtal och kommer överens om ett startdatum för tjänsterna som passar er.

3

Ni blir tilldelade en leveransansvarig hos oss. Sen kommer Simon eller Malin att hjälpa er tills allt är igång.

4

Två månader innan start skicka vi över informationsmaterialet som kommer att gå ut till era hushåll, så att styrelsen kan titta på det först.

5

En månad innan får era hushåll information om hur de kommer igång med sina tjänster.

6

Eventuell utrustning skickas ut och tjänsterna kommer igång. Klart!

1

Ni skickar in intresseanmälan, vi diskuterar vilka tjänster som passar er och kommer överens om avtalsvillkor.

2

Efter att offerten är godkänd skriver vi på avtal och kommer överens om ett startdatum för tjänsterna som passar er.

3

Ni blir tilldelade en leveransansvarig hos oss. Sen kommer Simon eller Malin att hjälpa er tills allt är igång.

4

Två månader innan start skicka vi över informationsmaterialet som kommer att gå ut till era hushåll, så att styrelsen kan titta på det först.

5

En månad innan får era hushåll information om hur de kommer igång med sina tjänster.

6

Eventuell utrustning skickas ut och tjänsterna kommer igång. Klart!

Verkar det intressant?

LÄMNA INTRESSEANMÄLAN

© 2022 AB Sappa | org no. 556453-6281