Sveriges bästa service!
19 december, 2019

Sveriges bästa service!

Kategorier: Press

Tack kära kunder!

Vi på Sappa är otroligt stolta över att våra kunder i år igen ger oss branschens bästa betyg i kundservice. 

Sappa har blivit utsett till den bästa digital-TV-leverantören i Sverige inom kategorierna service och image i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning om kundnöjdhet. Vi tackar våra kunder för förtroendet och våra medarbetare för att de varje dag gör det lilla extra för att nå visionen att vara Sveriges kundvänligaste företag.

Totalt sett placerar vi oss i topp som näst bästa leverantör i Sverige, med den absolut högsta andelen nöjda kunder. Det som framförallt driver Sappa-kundernas nöjdhet är servicekvalitet och image. Inom dessa områden är Sappa den bästa digital-TV-leverantören i Sverige.

– Vår uttryckliga vision har länge varit att vara Sveriges kundvänligaste företag. Det är därför otroligt roligt att få det här kvittot på att vårt hårda arbete lönar sig, säger Hasse Svensson, vd på Sappa.

Sappa är den aktör med bäst resultat i samtliga frågor som rör just servicekvaliteten. Frågorna gäller tillgänglighet, information, proaktivitet samt om kunderna upplever att de får den hjälp de behöver.

Utdrag ur Sappas resultat i branschstudien. Källa: SKI Digital-tv 2019

Det som har hjälpt Sappa att lyckas är fokus på den interna kulturen. I september 2018 anställdes en kulturcoach med ansvar över företagskultur och kunddialog.

– Det är viktigt att varje medarbetare stortrivs på jobbet och att alla vill göra det lilla extra. Kontakten med våra kunder är vår viktigaste tillgång, säger Hasse Svensson.

Undersökningen visar också att Sappa är den digital-TV-leverantör med bäst image i Sverige. Frågorna som tillsammans utgör image-aspekten rör om det är enkelt att vara kund, om leverantören månar om sina kunder och är pålitlig. Sappa får högst betyg av alla leverantörer i samtliga av dessa frågor.

När det gäller lojaliteten är Sappa den aktör inom digital-TV i Sverige som enligt studien har näst mest lojala kunder. I samtliga kategorier som Svenskt Kvalitetsindex mäter är Sappa bättre än branschindex.