Kan jag göra en lista som bara innehåller mina kanaler?

Absolut! Du kan anpassa listan som du vill, genom att skapa en favoritlista. Gå in i menyn och skapa en egen favoritlista med de kanaler du vill ha och vilken ordning du vill ha dem. Exakt hur du gör skiljer sig lite åt mellan de olika boxarna. Ring oss om du fastnar!