Kanalomläggning 23-24 oktober 2017
16 oktober, 2017

Kanalomläggning 23-24 oktober 2017

Vi uppdaterar vårt utbud och gör en kanalomläggning i vårt tv-nät 23-24 oktober 2017.

När och vad kommer att uppdateras?
Vi kommer att uppdatera kanallistan måndagen den 23 oktober.
Kanalförändringar sker tisdagen den 24 oktober.

Vad händer under tiden vi jobbar med nätet?     
Under tiden vi arbetar i nätet (måndag 23 oktober, kl. 9-17) kan det förekomma störningar i din tv-leverans. 

Vi utökar vårt utbud med nya HD-kanaler

Vi välkomnar massor av nya HD-kanaler i Sappas utbud. Ingen prisjustering sker i samband med förändringar. Mycket nöje :)

- Kanal 5 HD läggs till i följande kanalpaket: Sappa Mycket, Sappa Mest och Sappa Fem
- Kanal 9 HD ersätter Kanal 9 SD.
- Kanal 11 HD läggs till och ersätter Kanal 11 SD.
- NRK1 HD läggs till och ersätter NRK1 SD.
- NRK2 HD läggs till och ersätter NRK2 SD.
- YLE1 HD läggs till och ersätter YLE1 SD.
- YLE2 HD läggs till och ersätter YLE2 SD.
- YLE FEM TEEMA HD läggs till och ersätter YLE FEM TEEMA SD. 

Kanaler som får nya kanalplatser   
Kanal 9 HD: 9, Kanal 11 HD: 11, TNT: 118, NRK 1 HD: 151, NRK 2 HD: 152, YLE 1 HD: 157, YLE 2 HD: 158, YLE FEM TEEMA HD: 159.

För dig som har kabel-TV

Så här gör du som har en tv-modul
Det är viktigt att du gör en ny sökning på din tv så du har den rätta kanallistan. Du som har en tv-modul kan behöva hämta den nya digitala kanallistan själv. Titta hur du gör i manualen för din tv. Under sökningen kan du behöva ange följande värden: Frekvens: 306MHz, Symbolhastighet: 6.875, Modulation: 64 QAM, Nätverksid: 100 (om tv:n kräver denna info).

Så här gör du som har en digitalbox   
När vi har arbetat klart i nätet kommer du få upp ett meddelande på tv:n om att din box hittat nya kanaler. Markera JA och tryck OK så hämtas den nya kanallistan till din box. När du hämtat den nya kanallistan behöver du göra om dina favoritlistor.   

Om du inte får upp meddelandet automatiskt och om några kanaler försvinner, behöver du göra en fabriksåterställning av din box. Så här gör du:

Triax C-HD 512, Sappa SC-260HD eller Dilog DC-260HD Meny/Systemåterställning/Ange lösenord 0000 / Fabriksinställningar / Flytta markören så att ”JA” blir ljusblå, tryck OK / Boxen startar nu om / Välj svenska, tryck OK / tryck blå knapp på fjärrkontrollen / Kontrollera inställningar för kanalsökning: frekvens 306MHz, Symbolhastighet 6.875MS/s, Modulation 64QAM, Nätverk JA, tryck sedan OK. Spara sedan den nya listan genom att trycka OK.

Dilog DC-250HD Meny/ Verktyg / Återställning av fabriksåterställningar / Flytta markör till OK, tryck OK / Ange lösenord 0000 / Välj Ok / Boxen startar nu om /Tryck vidare med blå knapp 6 gånger / Spara sedan ned nya listan genom att trycka blå knapp.

Dilog DC-660HD Meny/installation & inställningar/ Underhåll/fabriksåterställningar/ Flytta markör till ”JA”, tryck OK/ Boxen startar nu om / Tryck OK 3 gånger / Spara sedan den nya listan genom att trycka OK, tryck sedan OK för att titta på tv.

Dilog DCH-760 och DCTH-760 Meny / Konfiguration / Systeminställningar / Återställ till fabriksinställningar / Ange lösenord 1111 / Tryck OK / Boxen startar nu om / Se så att det står svenska, hybridläge och automatisk i de 3 fälten / Välj OK

Dilog DCT-280HD Meny / System / Fabriksinställning / Rad 2, fabriksinställning, tryck pil till vänster så att det står fabriksinställning/Tryck OK / Boxen startar nu om / Gör de val du önskar / Välj kabel / Automatisk sökning / Spara sedan den nya listan genom att trycka OK.

För dig som har IPTV

DILOG DIP-701   
Du behöver starta om din box, antingen i menyn eller genom att bryta strömmen. Boxen kommer i uppstarten att hämta den senaste uppdaterade kanallistan. Detta kan du göra efter kl. 13, måndag 23 oktober.  

Om du vill göra detta via menyn, gör så här:  Meny / Konfiguration / Systeminställningar / Starta om boxen / Tryck OK / Markera OK.

Har du frågor eller vill ha vår hjälp?   
Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss enkelt på hej@sappa.se, @sappasomduvill och  0774-444 744, alla dagar kl. 8-22. Följ oss gärna på sociala medier: @sappasomduvill