Sappa i Göteborgs-Posten
18 oktober, 2018

Sappa i Göteborgs-Posten

Kategorier: Press

Intervju med Sappas kulturcoach

Göteborgs-Posten uppmärksammade i lördags Sappa och vårt arbete med värderingar. GP intervjuade vår kollega Katarina, som varit anställd heltid som kulturcoach på Sappa sedan september. I artikeln svarar Katarina bland annat på vad hennes roll kommer att innefatta. 

"Ett exempel är att ansvara för och analysera resultatet från vår medarbetarundersökning ihop med gruppledare och personalen. Vi kommer att göra aktiviteter runt resultatet både innan och efter undersökningen genomförs."

Beträffande hennes tjänst som kulturcoach nämner hon även att "Vi är ofta ute efter det, de ”riktiga” arbetsuppgifterna, men ”flummet” är det som skapar kulturen. Många säger att kulturen sitter i väggarna, men den sitter i personerna. Det är vi som skapar den."  

Uthållighet och långsiktighet är två viktiga faktorer
Katarina menar att uthålligheten och långsiktighet är viktig för arbetet med företagskulturen.
"Vi pratar om våra värderingar, har dem uppsatta överallt, och gör aktiviteter med nyanställda runt värderingarna. Väldigt många företag skriver sina värderingar på hemsidan, men ingen i personalen kan säga hur man jobbar med dem. Här gör man det hela tiden."

Att involvera våra värderingar i det dagliga arbetet 
Hon berättar även om hur vi på Sappa mer konkret involverar värderingarna i vårt dagliga arbete.
"Det finns fyra ledord, som varit med i över tio år – frihet, enkelhet, att vara vännen och att vara jobbaren. Sitter vi på ett möte och ska fatta ett beslut så gör vi det utifrån våra värderingar – är vi vännen när vi fattar det här beslutet? Var landar våra värderingar i de beslut vi tar och i sättet vi jobbar?"

Precis som Katarina förklarar i artikeln är vi på Sappa övertygade om att kontinuerligt arbete med våra värderingar är grunden till en fantastisk företagskultur, men också en förutsättning för att vi ska kunna nå vårt mål om att vara Sveriges kundvänligaste företag.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi jobbar med våra värderingar? Läs hela artikeln från Götebors-Posten här

Sappas värderingar 

På Sappa jobbar vi utifrån våra värderingar och laget före jaget. Läs mer om våra värderingar här

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi finns på 0774–444 744, hej@sappa.se och på sociala medier @sappasomduvill. Du kan också skriva till oss direkt via vår chatt. Vi svarar alla dagar, året om kl. 8-22.