40 000 hushåll får tillgång till digitala omsorgstjänster
27 april, 2020

40 000 hushåll får tillgång till digitala omsorgstjänster

Kategorier: Digital Omsorg

Nu får 40 000 hushåll i Värmland, Dalarna och Dalsland tillgång till digitala omsorgstjänster i hemmet. Via Omsorgsportalen kan äldre som bor hemma och är anslutna till stadsnäten få möjlighet till en tryggare vardag genom exempelvis påminnelsestöd, trygghetskamera, trygghetslarm och spisvakt.

– De digitala omsorgstjänsterna kan nyttjas av kommunernas invånare privat, men även av den kommunala omsorgen, berättar Karl Stolpe, ansvarig för Omsorgsportalen.

Åtta nya orter ansluter sig

I början på april inledde Karlstads stadsnät, som ett av de första i Värmland, ett samarbete med telekombolaget Sappa gällande digitala omsorgstjänster via Omsorgsportalen. Nu har även stadsnäten i Arvika, Kil, Forshaga, Hammarö, Munkfors och Årjäng, Vansbro och Amål gått samma väg.

– Det är ett naturligt steg för stadsnäten att tillgängliggöra tjänster av den här typen. Inte minst under den pågående corona-pandemin kan digitala omsorgstjänster underlätta vardagen något enormt för äldre invånare som håller sig hemma, säger Henrik Holm, Affärsutvecklare på Mittnät.

Samarbetet med stadsnäten innebär att över 40 000 hushåll i Värmland, Dalsland och Dalarna nu kan ta del av digitalt påminnelsestöd, trygghetskamera, trygghetslarm, anhörigstöd, spisvakt och andra digitala omsorgstjänster. Omsorgsportalen tillhandahåller nu tjänster till över 100 000 hushåll i hela Sverige och fler stadsnät kommer att ansluta inom de närmsta månaderna.

Tjänsterna skapar även utvecklingspotential för den kommunala omsorgen i de aktuella kommunerna.

– Att allt fler får tillgång till Omsorgsportalen, privatpersoner, bostadsbolag och den kommunala omsorgen, känns riktigt bra. Tjänsterna är dessutom ett bra sätt för hemtjänsten i kommunerna att exempelvis undvika onödiga besök hos brukare nattetid och istället lägga mer tid på att möta dem dagtid när de får ett socialt utbyte av mötet, berättar Karl.

Tjänsterna i portalen möjliggör också närhet till anhöriga på distans, något som ökar självständigheten och tryggheten för äldre som önskar bo kvar hemma.
– En anhörig kan bland annat bli larmad genom att den boende trycker på sin larmklocka. Det går även att hålla koll på rörelser och umgänge på distans underlättas via kameralösningar. Funktioner som är högst relevanta i dessa tider, säger Karl.

Beställ digitala omsorgstjänster 

Efter att vi skrivit avtal i nya orter påbörjas arbetet med de tekniska lösningarna, för att göra tjänsterna tillgängliga i hushållen. Genom att ange din adress på omsorgsportalen.se ser du vilka tjänster som vi kan leverera till ditt hushåll. Här kan du läsa mer om digitala omsorgstjänster från Sappa.