11 april, 2021

Ny uppdatering till din TV-modul

Kategorier: Information

Idag, 28 april, skickas en uppdatering till din TV-modul. Den nya mjukvaran kommer att ordna buggar som gjort att programkortet och modulen inte fått korrekta uppdateringar. 

Gör följande moment idag efter kl 10.00 för att mjukvaran skall laddas ner.


 1. Byt till en TV-kanal som är krypterad, t.ex TV3 HD
 2. Modulen kommer att meddela att det finns en ny mjukvara att ladda ner
 3. TV:n byter kanal och påbörjar nedladdning av mjukvaran, tar ca 3 minuter
 4. När allt är klart byter TV:n tillbaka till den TV-kanal som var igång tidigare, t.ex TV3 HD
 5. Allt Klart

Kontroll av mjukvara till din TV-modul.


 1. Tryck Meny
 2. Leta upp Common Interface (kan finnas under utsändning eller inställningar)
 3. Tryck CI-meny
 4. Tryck CAM inställningar
 5. Information om TV-modulen laddas
 6. Tryck CAM information
 7. Gammal Mjukvara: 2.05 L2 daterad 2018-08-15
 8. Ny Mjukvara: 2.05.1 L3 daterad 2021-03-11

Om mjukvarans nummer som finns under punkt 7 visas behöver ny mjukvara laddas ner