Bredband

TV & Play

Om Sappa

Kundsupport

Tillbaka

Logga in

Aktivera tjänster

Överlåtelse

Överlåtelse av avtalskontakt för er kollektiva tjänst för din brf/fastighet/företag.

Överlåtelser BRF/Fastighetsägare/Företag

När uppgifterna nedan är ifyllda kommer ett mail skickas till frånträdande och tillträdande kund som ska ta över avtalet. Tillträdande kund kommer få en länk för att signera det nya avtalet*. När signeringen är genomförd kommer det vid nästkommande månadsskifte ske ett avslut på det gamla avtalet och det nya avtalet påbörjas.

*Observera att ingen överlåtelse kommer ske utan en ny signering från den Tillträdande kunden. Frånträdande avtalspart är betalningsskyldig till det nya avtalet är signerat.

© 2024 AB Sappa | org no. 556453-6281