Säkerhetstjänster

Få det bästa skyddet för din vardag online med Sappa Trygg Surf och Sappa ID-skydd.

 

Sappa Trygg Surf – halva priset i tre månader

Med Sappa Trygg Surf kan du skydda alla dina enheter; både datorer, mobiler och surfplattor. Du får ett komplett skydd mot digitala hot i alla dina digitala enheter tillsammans med en lätthanterad VPN tjänst. Tjänsten supporterar både PC, MAC, iOS och Android. 

  • Virusskydd
  • Surfskydd
  • Ransomwareskydd
  • Bankskydd
  • Familjeregler
  • Spelläge
  • 5 VPN-funktioner
  • Till 15 enheter

*Exakt vilka funktioner som finns tillgängliga kan variera beroende på vilken enhet Trygg Surf är installerad på.

Skydda din identitet online

Sappa ID-skydd hjälper dig att skydda dina personuppgifter, som användarnamn, lösenord och kreditkortsnummer, genom att varna dig om intrång i onlinetjänster som du använder. Skulle en incident ske ger Sappa ID-skydd dig specifika instruktioner för hur du återhämtar dig från incidenten med minimala skador. Lägg till som komplement till Sappa Trygg Surf eller beställ separat.