Aktuell driftinformation

På denna sida hittar du information kring drift. Du kan alltid ringa in och prata med oss om du har frågor. Vi svarar på: 0774-444 744, alla dagar kl 8-22.

Om du gör Sappatestet får du lokal driftinformation i ditt närområde!
 • 2018-03-21
  Driftinformation - BRF Råck 16 i Vällingby

  2018-03-21 | 16:44

  Just nu pågår de en driftstörning som påverkar tv-tjänsten i BredBand2s nät för BRF Råck 16 i Vällingby. Felsökning pågår.

 • 2018-01-29
  Driftstörning Laholm och Skåne i Svenska Stadsnät

  2018-01-29 | 13:26

  Vi har uppmärksammat kvalitetsproblem för de kunder som bor i Laholm samt Skånes län som tillhör Svenska Stadsnät. Problemen utspelar sig genom att det hackar och fryser i TV-leveransen. Felsökning pågår.

  2018-01-30 | 17:12

  Fortsatt felsökning pågår.

  2018-02-06 | 10:50

  Efter senare tidens arbeten verkar funktionen ha förbättras men är inte helt avhjälpt. Felsökning och felavhjälpning kommer fortgå tills funktionen är helt säkerhetsställd.

  2018-02-13 | 16:59

   Många kunder upplever att problemen nu är åtgärdade och att tjänsten nu fungerar till 100%, vissa kunder upplever fortfarande problem i mindre omsättning än tidigare. Är du en av de kunder som fortfarande upplever problem, kontakta gärna Sappa på 0774-444 744\. Fortsatt felsökning pågår tills tjänsten fungerar till 100% överallt!

  2018-02-23 | 08:29

  Fortsatt felsökning sker löpande för att åtgärda de kunder som fortfarande upplever störningar.

  2018-03-02 | 15:59

  Fortsatt felsökning pågår.

  2018-03-15 | 08:15

  Problemen kvarstår fortfarande. Fortsatt felsökning pågår.

 • 2018-01-04
  Driftstörning Einar Mattson i Teracoms nät

  2018-01-04 | 10:20

  Just nu pågår en driftstörning för de kunder som tillhör Teracoms nät. Problemen utspelar sig genom att det hackar och fryser i TV-leveransen på både ljud och bild. Bredbandstjänsten upplevs som instabil. Åtgärd beräknas i början av vecka 2.  De kunder som saknar sina tjänster helt, vänligen kontakta Sappa på 0774 444 744.

  2018-01-10 | 16:27

  Arbetet som gjorts hittills i veckan har inte åtgärdat störningarna. Ytterligare åtgärd görs fredagen den 12/1.

  2018-01-12 | 09:46

  Idag mellan kl 10-11 kommer ett underhållsarbete göras för att åtgärda problemen i nätet.

  2018-01-12 | 14:05

  Arbetet är avklarat och vi håller nu på att utvärdera tjänsten. Utfallet presenteras här senare under dagen.

  2018-01-12 | 17:28

  Vi behöver mer tid att utvärdera tjänsten efter dagens arbete. Vi rekommenderar våra kunder att starta om tjänstefördelare samt digitalbox för att ta del av den senaste uppdateringen. Vi återkommer med en ny rapport efter helgens mätningar. De kunder som saknar sina tjänster helt, vänligen kontakta Sappa på 0774 444 744.

  2018-01-17 | 09:03

  Arbetet har visat sig vara positivt men inte avhjälpt problemet för alla.  Vi fortsätter arbetet med fiberoperatören för att avhjälpa problemen.

  2018-01-19 | 16:39

  Fortsatt felsökning pågår för att åtgärda dessa problem som kvarstår.

  2018-01-22 | 15:19

  Fortsatt felsökning pågår.

  2018-01-26 | 10:23

  Fortsatt felsökning pågår dagligen för att åtgärda de störningar som upplevs i leveransen.

  2018-01-31 | 15:38

  Problemen kvarstår fortfarande. Fortsatt felsökning pågår.

  2018-02-05 | 17:29

  Vi fortsätter arbetet med fiberoperatören för att avhjälpa problemen i nätet.

  2018-02-08 | 16:39

  Fortsatt felsökning pågår.

  2018-02-22 | 16:57

  Vi fortsätter arbetet dagligen tillsammans med fiberoperatören.

  2018-02-23 | 17:30

  En åtgärd för att avhjälpa problemet gällande störningarna i nätet är utförd. Vi kommer i nästa vecka utvärdera resultatet från helgen.

  2018-02-27 | 16:10

  De åtgärder som gjordes under förra och denna veckan avhjälpte inte problemet.  Vi fortsätter felsökningsarbetet med fiberoperatören.

  2018-03-02 | 16:00

  Fortsatt felsökning pågår.

  2018-03-06 | 16:25

  Ytterligare åtgärd gjordes i fredags, avstämning och utvärdering pågår.

  2018-03-09 | 15:27

  Ytterligare åtgärder har gjorts under dagen för att åtgärda störningarna på tv-tjänsten. För att åtgärden ska träda i kraft krävs det en omstart av digitalbox och tjänstefördelare.

  2018-03-15 | 08:15

  Problemen kvarstår fortfarande. Fortsatt felsökning pågår.

  2018-03-21 | 13:46

  Uppföljning och fortsatt felsökning pågår.