Aktuell driftinformation

På denna sida hittar du information kring drift. Du kan alltid ringa in och prata med oss om du har frågor. Vi svarar på: 0774-444 744, alla dagar kl 8-22.

Sök på din adress för att få lokal driftinformation i ditt närområde!
  • 2019-01-18
    Driftstörning Norsjö

    2019-01-18 | 18:37

    På grund av ett kabelbrott saknas TV-signal till flera adresser i Norsjö. Arbete pågår för att avhjälpa problemet.