Bredband

TV & Play

Om Sappa

Kundsupport

Tillbaka

Logga in

Aktivera tjänster

Hållbarhet A till Ö

Vill du veta mer om hur vi konkret jobbar med hållbarhet på Sappa?

Avfallshantering

Allt avfall som genereras av Sappagruppen och som slängs på något av våra kontor sorteras och återvinns i största möjliga mån.

Bilar

Alla nya servicefordon och tjänstefordon ska köras på 100% el. Det är vitt debatterat huruvida elbilar är bättre eller sämre för miljön, eftersom tillverkningsprocessen av framför allt batterierna har stor miljöpåverkan. Kortfattat kan man säga att bilens totala koldioxidutsläpp under en livscykel beror på med vilken el den laddas. Elbilar som körs och laddas i Sverige genererar ungefär 80% mindre CO2e-utsläpp under en livscykel, jämfört med en fossildriven bil. Därför väljer Sappagruppen att ställa om till en eldriven fordonsflotta.

Energi

Både våra lokaler och våra nät kräver energi för att fungera, både i form av elektricitet, värme och kyla. Just nu pågår en omställning till att denna typ av energi ska vara 100% förnybar, i linje med vårt fokusområde om att bli klimatneutrala i Scope 1 och Scope 2.

Förnybart

I alla produkter vi köper in till Sappagruppen finns ambitionen om att de ska vara tillverkade av 100% förnybara material. Det kan handla om allt från nätutrustning och profilprodukter, till emballage, förpackningsmaterial och papper.

Flygresor

Vi reser i minsta möjliga mån med flyg när vi behöver ta oss runt på affärsresor. I stället väljer vi att resa med tåg, eldriven bil eller kollektivtrafik.

Hårdvara

En utav våra största utmaningar. Bredbands- och TV-utrustning är gjorda av material som i många fall har stor miljöpåverkan, samtidigt som de är svåra att ersätta. Här håller vi tät kontakt med våra leverantörer, för att säkerställa att vi gör vårt allra bästa.

Inköp

När vi köper in exempelvis profilprodukter eller kläder till våra anställda väljs återvunna material. Som giveaways vid mässor och kundbesök väljer vi artiklar som är användbara under längre tid, som inte bara slängs bort — så som praktiska tygpåsar av återvunnen bomull och vattenflaskor av metall.

Intern kontroll

Genom att ständigt överse våra interna processer och rutiner, så ser vi till att inte utsatta vår verksamhet för onödig risk. Det kan handla om allt ifrån att se till att vi har en säker IT-miljö, till att vi har koll på våra finanser.

Jämställdhet

Telekombranschen är generellt sett mansdominerad. För oss är det viktigt med en representativ personalstyrka, och därför arbetar vi ständigt med att hålla en jämn könsfördelning.

Kaffe

Nästan alla vet att kontorsråttor dricker mycket kaffe! Inom Sappagruppen dricker vi uppemot 50 000 koppar kaffe varje år, och därför har vi säkerställt att vårt kaffe är klimatkompenserat och märkt med Rainforest Alliance-Certifikat via vår leverantör Beans in Cup.

Kunder

Genom att fokusera på hållbarhet tror vi att vi kan bli mer attraktiva som telekomleverantör mot våra kunder. Vi hoppas få fler kunder som vill vara med på vår resa mot ett ännu mer hållbart företag.

Ledord

"Hållbara" är ett utav våra tre ledord. Syftet med detta är att dagligen påminna oss själva om att vi arbetar mot att bli mer hållbara, i flera bemärkelser. Hållbara i att aktivt arbeta för ett bättre klimat men också hållbara i att skapa hållbara arbetsförhållanden och arbetssätt.

Mensskydd

Vi har gratis mensskydd tillgängliga på alla våra kontor, som en liten del i att skapa en inkluderande arbetsplats för kvinnor.

Mångfald

Vår filosofi är att dynamiska arbetsgrupper presterar bättre än homogena. Därför är det viktigt att vi bygger våra team utifrån en mångfaldsaspekt, där vi kan inhämta åsikter, kompetens och perspektiv från olika åldrar, kön och bakgrunder. Idag är Sappagruppens yngsta anställda 20 år och den äldsta 62, med en salig blandning däremellan. Vår könsfördelning är 41/59% med flest män — en siffra vi inte är lika stolta över men som vi successivt jämnar ut.

Nolltolerans

Mot rasism, sexism och könsdiskriminering. En självklarhet.

Pappersutskick

Är i regel något vi inte längre gör. Våra kunder får all information från oss i digital form och väljer man som kund att få sin faktura i pappersformat så klimatkompenseras denna via vår faktura-och betalpartner Billogram. På så sätt håller vi nere pappersförbrukningen.

Rekrytering

Precis som med mångfald i våra team tror vi att den bästa vägen att hitta bra kandidater är när vi inte låter oss färgas av personliga åsikter och preferenser. Därför är det viktigt för oss att vi i vår rekrytering har en process som låter oss göra opartiska bedömningar av de kandidater vi väljer mellan.

Tillgänglighet

Vi jobbar med att göra Sappas hemsida helt tillgänglighetsanpassad, för alla typer av användare.

Återbruk

Alla digitalboxar och WIFI-routrar som skickas tillbaka till oss efter avslutat abonnemang tar vi hand om genom att restaurera och fräscha upp med nya ytskikt och ny mjukvara. Vi säkerställer sedan funktion, och använder dem antingen som verktyg för felsökning i kundsupporten eller skickar ut till nya kunder. Givetvis med samma garanti som alltid.

© 2024 AB Sappa | org no. 556453-6281