Bredband

TV & Play

Om Sappa

Kundsupport

Tillbaka

Logga in

Aktivera tjänster

Om oss

Nyfiken på vårt bolag och vad vi erbjuder? Här hittar du information om oss.

Vår hållbarhetsstrategi

Att tänka och agera hållbart - för klimatet, för våra kunder, medarbetare, leverantörer och för ekonomin är en självklarhet i vår verksamhet. För att konkretisera vårt arbete har vi satt ett antal fokusområden som är viktiga för oss. Dessutom är hållbarhet ett utav våra ledord, som vi arbetar med varje dag. Här kan du läsa mer om vår resa mot att bli ett ännu mer hållbart företag.

1

Helt klimatneutral i Scope 1 & 2

Scope 1 är vår direkta förbrukning och utsläpp som sker i den verksamhet vi själva bedriver. I Sappagruppens fall handlar det främst om utsläpp från våra egna bilar. Scope 2 innefattar de indirekta utsläpp som vi genererar genom exempelvis energiförbrukning i våra lokaler. I klimatneutralitet förhåller vi oss till GHG-protokollet.

2

Ta ansvar för hårdvara från ax till limpa

Det innebär att vi ska ta ansvar för produktion, transport och återvinning av den hårdvara vi hanterar och distribuerar. Oavsett om det gäller routrar hemma hos kunderna, datorer på våra kontor eller fibernoder ute i nätet.

3

Minska scope 3-utsläpp

Även de utsläpp som vi på ett eller annat sätt orsakar genom leverantörer vi anlitar, tjänster vi köper in eller nät vi utnyttjar, ska vi arbeta för att kraftigt minska.

4

Välmående personal - på alla nivåer

All personal inom Sappagruppen ska må bra på jobbet och runt jobbet, oavsett företag eller position. Det vill vi uppnå genom att säkerställa mångfald både i ledande positioner och bland anställda, genomföra inkluderande och opartiska rekryteringar och löpande mäta och följa upp hur de anställa mår.

5

Skydda utsatta på internet

Genom att aktivt blockera skadligt innehåll (till exempel barnpornografi) i alla delar av vårt nät vill vi bidra till en säkrare tillvaro för barn på internet. Dessutom vill vi stärka samarbeten med myndigheter för att motverka kriminalitet på internet.

6

Ansvarsfull bolagsstyrning

Hela vår ledning ska fokusera på att skapa en hållbar verksamhet, som minskar risker för våra intressenter (kunder, anställda, leverantörer, samarbetspartners och ägare). Det gör vi genom att följa gällande regelverk och att välja hållbara affärsmodeller.

Fokus på hållbarhet

"För oss inom Sappagruppen är det viktigt att vi påvisar en ständig förbättring inom hållbarhetsområdet. Vi vill få saker gjorda, utan att krångla till det. Därför har vi till exempel redan börjat utfasningen av alla fossildrivna bilar i vår fordonsflotta, vi har övergått till att skicka nära all vår kundinformation digitalt och vi har påbörjat omställningen till 100% förnybar el i våra nät. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns mycket kvar att göra. Tillsammans gör vi framtiden lite bättre."

— Rasmus, hållbarhetsansvarig på Sappa

© 2024 AB Sappa | org no. 556453-6281