Sappa informerar

Här finner ni villkorsförändringar.

Samsung SMT S5140 HD Zapper

2 JUNI 2021

Från 1 juni finns mjukvara tillgänglig för satellitmottagaren Samsung 5140. Mjukvaran gör det möjligt för mottagaren att använda signaler med Videoguard kryptering på Thor 1 grad väst istället för befintliga  signaler med Videoguardkryptering på Astra 5 grader öst. Signaler med Videoguardkryptering på Astra 5 grader öst kommer att släckas 30 november 2021.

BootLoader

Här finner ni en PDF med instruktioner, dessa anvisningar skall följas för att säkerställa att rätt BootLoader finns i mottagaren innan signal från 1 grad väst kopplas in i mottagaren.

Astra 5° Öst och Thor 1° Väst slås ihop till en gemensam satellitposition

17 MARS 2021

Er kabel TV förening köper idag en eller flera kanaler av Sappa där signal tas via satelliten Astra.

Nedan information berör er då kanaler som idag finns på Astrasatelliten kommer att flyttas över till Thorsatelliten. Det kan vara klokt att kontakta er installatör redan nu och flagga för att detta arbete behöver göras för att programkanalerna skall fungera efter 30 november 2021, och för att få besked om hur stor påverkan satellitflytten innebär för er del.

Viasat Consumer och Canal Digital bildade nya bolaget Allente
Under förra året gick Viasat Consumer och Canal Digital ihop och bildade det nya bolaget Allente,     All ente(rtainment). I samband med samgåendet presenterades en plan för hur de båda satellitpositionerna Astra 5° Öst och Thor 1° Väst skall slås ihop till en gemensam satellitposition under 2021.

Allente har nu i stora drag sin plan färdig, vilket betyder att signalleverans via Astra satelliten 5°Öst kommer att upphöra den 30 november 2021. Redan nu är samtliga kanaler, som ligger på Astra, igång via Thor satelliten. För befintliga kanaler med Videoguardkryptering via Astra används samma signalkoder för Videoguardkrypteringen via Thor, vilket gör att flytten till Thor kan göras utan att Sappa behöver skicka ny signal på kortet. I vissa fall kan dock ny signal samt ytterligare programkort behövas. Läs mer nedan under ”Behöver byte av programkort och CA-Modul ske?”

Nedan har vi sammanställt information som är bra för er att veta om satellitmigreringen till Thor.

Vad händer med programförsörjningsavtal med Sappa?
Ingenting. Att kanalerna från och med 1 december 2021 kommer finnas tillgängliga på Thor endast (ej Astra) påverkar inte Ert avtal med oss. Dock behöver satellitbyte ske, i det fall kanalerna vidaresänds från Astra idag. Följa anvisningarna nedan.

Vad behöver göras i huvudcentralen?
Huvudcentralen behöver justeras till Thor för de programkanaler som idag vidaresänds från Astra.

När behöver arbetet utföras med att byta position till Thor?
Vårt råd är att vänta. Allente har meddelat att de under våren alternativt till hösten 2021 kommer att göra transponderförändringar. Om skiftet till Thor genomförs nu kommer Ni eventuellt att behöva ändra i huvudcentralen igen innan Astrasatelliten släcks 30 november 2021. Allente har även meddelat att dubbelbelysningen på Thor kommer att vara ca 2 veckor när man genomför sina transponderförändringar. På följande länkar finns meddelanden från Telenor vilka arbeten man genomför på Thor satelliten.

Behöver byte av programkort och CA-Modul ske?
Nej, Videoguard som krypteringssystem används även på Thor och signalkoderna är densamma som för Astra, varför grundregeln är att ingen om/nyaktivering av signal behöver ske. Om det finns flera kanaler aktiverade på ett och samma programkort kan det eventuellt behövas nya signalkoder beroende hur man vill att korten skall koda av kanalerna. Detta hänger ihop med den framtida sammansättningen av kanalerna på transpondrarna hos Thor.

Set-top box
Har ni en set-top box (satellitboxar för hemmabruk) i er huvudcentral idag? Om ni har det, för att dessa satellitboxar skall fungera på Thor behöver en Bootloader laddas ner från Astra, innan man kopplar över signalen till Thor. Installatören har kännedom över vilka perioder Bootloaders finns tillgängliga att ladda ner.

Vad händer nu?
Som vi skriver ovan är vårt råd att vänta med arbetet att byta position till Thor på huvudcentralerna i de fall ni använder er av professionella CA-moduler (används set-top box, hör med installatören när arbetet behöver påbörjas). Sappa kommer att hålla er uppdaterade på migreringen från Astra till Thor och återkommer så snart vi har något nytt att berätta.

Kontakta oss gärna

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta Sappa