Sappa informerar

Här finner ni villkorsförändringar.

Teknikskifte på Astrasatelliten hösten 2017 och våren 2018

13 JUNI 2017

Kanaler på Astrasatelliten har genomgått ett teknikskifte som mjukstartade hösten 2017 och slutfördes våren 2018.

Sappa har informerat alla berörda kunder per brev om att de kan drabbas av teknikskiftet och att det kan medföra investering av hårdvara i huvudcentralen för att behålla kanalen/kanalerna i basutbudet. Här nedan finner ni all information som krävs för att få igång tappade kanalleveranser.

Vad krävs för att behålla kanalerna i basutbudet?
Endast hårdvara godkänd av V sport, series & film får lov att användas för aktivering av kanaler på NDS-kort. Sappa skall informeras om fabrikat och serienummer. Erhåller inte Sappa hårdvara och serienummer blir Sappa dessvärre tvungen att neka signal till kort och CAM.

V sport, series & film's godkända mottagarlista
För att vidaresändning skall ske på ett säkert sätt ställer V sport, series & film och deras leverantörer krav på att all vidaresändning av kanaler från Astrasatelliten (dvs med NDS-kort) skall ske på hårdvara som är godkänd av V sport, series & film. Det är därför av största vikt att alla parter som är involverande i nätens utrustning och vidaresändning säkerställer att endast använda godkänd utrustning. Lista på godkända mottagare hittar du här: Mottagarlista

Signalsättning NDS-kort och CA-modul
Det är bara hårdvaran i mottagarlistan som Sappa får aktivera kort till.

När programkort och CA-modul skall paras ihop, i samband med aktivering av programkort, kräver Sappa in uppgift om fabrikat och serienummer på hårdvara för respektive kanal. Kan inte installatören/kunden uppge detta vid beställning av signal har installatören/kunden 3 månader på sig att återkomma med dessa uppgifter till Sappa. Har inte Sappa erhållit uppgifterna efter 3 månader från signalsättning, då har V sport, series & film rätt att släcka signalen på kortet/korten.

CA-moduler
V sport, series & film höjer säkerheten vid migreringen och då blir CA-modulsserie 036 och 218 obrukbar vid övergång till MPEG-4/DVB-S2.

Beställ CA-modul
Mejla beställningen till ca@mtg.com. Uppge fabrikat och serienummer i det formulär som ni erhåller av V sport, series & film.

Vilka kanaler berörs av migreringen på Astrasatelliten?
I bifogad pdf finner ni hela migreringen från början till slut.

Viasat förändringar våren 2018 på Astra och Thorsatelliten


Canal Digital höjer programkortsavgiften

19 OKTOBER 2016

Den 1 januari prishöjer Canal Digital programkortsavgiften för conaxkort.

Singelkort (1 st programkort/kanal)
Nuvarande avgift är 1575 kr per kort/år. Er nya programkortsavgift blir 1650 kr/kort/år från 1 januari 2017

Multikort (flera kanaler på ett och samma programkort)
Grundavgiften höjs från 1050 kr till 1100 kr/kort/år. Kanalavgiften höjs från 525 kr/kanal till 550 kr/kanal x antal kanaler som ligger signalsatta på ett och samma av era programkort. Prishöjningen träder i kraft 1 januari 2017.

TV-kanaler som berörs av prishöjning, signal Conaxkort
Sjuan, TV12, TV4 Fakta, TV4 Fakta XL, TV4 Film, TV4 Guld, TV4 Komedi, TV4 Sport, Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Discovery World, Discovery Science, Discovery ID samt BBC World News.

Vid beställning av nya programkort är startkostnaden 660 kr (tidigare pris 630 kr).

Priserna anges exklusive moms.

Text-TV för TV3 och TV6 stängs ner

30 SEPTEMBER 2016

Från den 1 oktober 2016 kommer tjänsten text-tv för TV3 och TV6 att stängas ner.

Text-tv försvinner då från samtliga digitalboxar samt från text-tv-appen. Det är V sport, series & film som beslutat att kanalernas tjänst text-tv stängs ner. Detta inträffar hos alla Sveriges tjänsteleverantörer.

Vad händer med textning av program?
Textning av program kommer fortsatt finnas tillgänglig på sidan 199.

Kontakta oss gärna

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta Sappa