Sappa informerar

Här finner ni villkorsförändringar.

<< Utbud & tjänster

Höjd kortavgift på videoguardkort från 1 mars 2022


12 JANUARI 2022

NENT Group (fd Viasat) aviserar en prisändring och höjer priset på videoguardkorten 1 mars 2022

Idag finns tre prispunkter på videogaurdkort:

  • Grannlandskanaler+ SVT kort – 950 kr per år (månadsdebitering 79,17 kr/kort)
  • TV3 kort – 299 kr per år (månadsdebitering 24,91 kr/kort)
  • Övriga kanaler kort – 150 kr per år (månadsdebitering 12,50 kr/kort)

Från 1 mars 2022 kostar alla videoguardkort 950 kr per år.

Sappa delar alltid upp alla årsavgifter och fakturerar dem per månad.

Ny månadsavgift för alla videoguardkort blir 79,17 kr från 1 mars.

Används multikort (flera kanaler signalsatta på ett och samma programkort) tillkommer ingen extra avgift.

Priserna anges exklusive moms.Höjd programkortsavgift 1 januari 2022

6 OKTOBER 2021

Avser signal via Thorsatelliten, conaxkort

Vår kortleverantör av conaxkort, Allente, har aviserat en höjning av programkortsavgiften.

Prisförändringen träder i kraft 1 januari 2022. Sappa höjer kortavgiften till er i samma grad och vid samma tidpunkt.

Det finns två typer av signalsättning på programkort med conaxkryptering -  singelkort respektive multikort.

Dessa två typer av signalsättning har varsin prislista. Alla priser anges exklusive moms.

Prislista singelkort 1 januari 2022 (en kanal signalsatt på ett programkort)

Kortavgift faktureras per månad - Singelkort

Sappa delar alltid upp alla årsavgifter och fakturerar dem per månad

  • Ny kortavgift blir 199 kr per kort/mån (årlig avgift 2388 kr per kort/år)

Prislista multikort 1 januari 2022 (flera kanaler signalsatta på ett programkort)

Grundavgift och kanalavgift per år – Multikort

Multikortskostnaden bygger på en grundavgift för själva programkortet och utöver det tas en kostnad ut per kanal (=kanalavgift) på antal kanaler som är signalsatta på kortet.

Grundavgift och kanalavgift faktureras per månad - Multikort

Sappa delar alltid upp alla årsavgifter och fakturerar dem per månad

  • Ny grundavgift blir 133 kr per kort/mån (årlig avgift 1596 kr per kort/år)
  • Ny kanalavgift blir 66 kr per kanal/mån (årlig avgift 792 kr per kanal/år)

Kompletterande uppgifter och tekniskt information ang. Thorsatelliten

10 SEPTEMBER 2021

I detta nyhetsbrev kompletterar vi nyheten om Thorsatelliten med teknisk information på de kanaler där frekvensflytt skett 15 mars och 16 augusti. Ni finner även bifogade TBI:er på respektive kanal som är spaltade nedan. En nyhet som tillkommit under semestern är att även TV12 bytte frekvens 16 augusti på Thorsatelliten.

Dubbelbelysning sker på SAMTLIGA kanaler nedan fram till 16 november 2021.

Ny frekvens från 16 augusti

TV3 HD
Satellit: Thor 7
Frekvens: 12437
Service ID: 7446
Polarisation: Horisontal
SR: 30000
FEC: 2/3

TV12 HD
Satellit: Thor 6
Frekvens: 10872
Service ID: 7692
Polarisation: Vertikal
SR: 25000
FEC: 36/4

Viasat Nature HD
Satellit: Thor 5
Frekvens: 11421
Service ID: 7847
Polarisation: Horisontal
SR: 25000
FEC: 3/4

Viasat Explore HD
Satellit: Thor 5
Frekvens: 11421
Service ID: 7935
Polarisation: Horisontal
SR: 25000
FEC: 3/4

Viasat History HD
Satellit: Thor 5
Frekvens: 11421
Service ID: 7942
Polarisation: Horisontal
SR: 25000
FEC: 3/4

V series HD
Satellit: Thor 5
Frekvens: 11372
Service ID: 7949
Polarisation: Vertikal
SR: 25000
FEC: 3/4

Ny frekvens från 15 mars 2021

V film family
Satellit: Thor 5
Frekvens: 11372
Service ID: 7854
Polarisation: Vertikal
SR: 25000
FEC: 3/4

V film hits HD
Satellit: Thor 5
Frekvens: 11372
Service ID: 7950
Polarisation: Vertikal
SR: 25000
FEC: 3/4

V film action HD
Satellit: Thor 5
Frekvens: 11372
Service ID: 7947
Polarisation: Vertikal
SR: 25000
FEC: 3/4 


NENT ompositionerar TV6 och storsatsar på sport!

8 SEPTEMBER 2021

Nordic Entertainment Group (NENT Group) fortsätter sin storsatsning på sport i världsklass. För att göra ännu mer sport brett tillgänglig har NENT Group beslutat att positionera nya TV6 som en av Sveriges främsta linjära sportkanaler. Det innebär att flera delar av den premiumsport som NENT Group har de svenska rättigheterna till, kommer att visas på TV6 och komplettera nuvarande innehåll på kanalen.

Till följd av ompositioneringen kommer TV6 krypteras i marknätet fredagen den 1 oktober 2021. I nät som återutsänder TV6 från marknätet behöver omställning ske för mottagningen via satellit. Sappa ombesörjer signalsättning av programkort för TV6 via Thorsatelliten både via Videoguard och Conax. Ni som nätägare och installatörer väljer fritt vilken avkryptering som passar bäst.

Mottagning av TV6 från 1 oktober 2021:

Satellit: Thor 7 0,8° Väst
Frekvens: 12.111 GHz
Polarisation: Vertikal
Symbolrate: 30 000
FEC: 2/3
ServiceID: 7189
Utsändning: Video = HD, Audio = AC3
Kryptering: Videoguard / Conax
Pris: 1:-/hushåll och månad exkl. moms (nuvarande pris - vi reserverar oss för eventuella prisändringar)

Är huvudcentralen redan justerad och vidaresänder TV6 från Thorsatelliten enligt ovan, behöver ingen justering göras. Under hösten blir TV6 den linjära hemkanalen för vintersport, med all längdskidåkning från världscupen som ingår i de nyförvärvade vintersporträttigheterna. Under hösten kommer TV6-tittare även kunna se fram emot europeiska toppmatcher i fotboll från UEFA Europa League och UEFA Europa Conference League.

Här kan du läsa NENT:s pressmeddelande angående TV6.

Samsung SMT S5140 HD Zapper

2 JUNI 2021

Från 1 juni finns mjukvara tillgänglig för satellitmottagaren Samsung 5140. Mjukvaran gör det möjligt för mottagaren att använda signaler med Videoguard kryptering på Thor 1 grad väst istället för befintliga  signaler med Videoguardkryptering på Astra 5 grader öst. Signaler med Videoguardkryptering på Astra 5 grader öst kommer att släckas 30 november 2021.

BootLoader

Här finner ni en PDF med instruktioner, dessa anvisningar skall följas för att säkerställa att rätt BootLoader finns i mottagaren innan signal från 1 grad väst kopplas in i mottagaren.

Astra 5° Öst och Thor 1° Väst slås ihop till en gemensam satellitposition

17 MARS 2021

Er kabel TV förening köper idag en eller flera kanaler av Sappa där signal tas via satelliten Astra.

Nedan information berör er då kanaler som idag finns på Astrasatelliten kommer att flyttas över till Thorsatelliten. Det kan vara klokt att kontakta er installatör redan nu och flagga för att detta arbete behöver göras för att programkanalerna skall fungera efter 30 november 2021, och för att få besked om hur stor påverkan satellitflytten innebär för er del.

Viasat Consumer och Canal Digital bildade nya bolaget Allente
Under förra året gick Viasat Consumer och Canal Digital ihop och bildade det nya bolaget Allente,     All ente(rtainment). I samband med samgåendet presenterades en plan för hur de båda satellitpositionerna Astra 5° Öst och Thor 1° Väst skall slås ihop till en gemensam satellitposition under 2021.

Allente har nu i stora drag sin plan färdig, vilket betyder att signalleverans via Astra satelliten 5°Öst kommer att upphöra den 30 november 2021. Redan nu är samtliga kanaler, som ligger på Astra, igång via Thor satelliten. För befintliga kanaler med Videoguardkryptering via Astra används samma signalkoder för Videoguardkrypteringen via Thor, vilket gör att flytten till Thor kan göras utan att Sappa behöver skicka ny signal på kortet. I vissa fall kan dock ny signal samt ytterligare programkort behövas. Läs mer nedan under ”Behöver byte av programkort och CA-Modul ske?”

Nedan har vi sammanställt information som är bra för er att veta om satellitmigreringen till Thor.

Vad händer med programförsörjningsavtal med Sappa?
Ingenting. Att kanalerna från och med 1 december 2021 kommer finnas tillgängliga på Thor endast (ej Astra) påverkar inte Ert avtal med oss. Dock behöver satellitbyte ske, i det fall kanalerna vidaresänds från Astra idag. Följa anvisningarna nedan.

Vad behöver göras i huvudcentralen?
Huvudcentralen behöver justeras till Thor för de programkanaler som idag vidaresänds från Astra.

När behöver arbetet utföras med att byta position till Thor?
Vårt råd är att vänta. Allente har meddelat att de under våren alternativt till hösten 2021 kommer att göra transponderförändringar. Om skiftet till Thor genomförs nu kommer Ni eventuellt att behöva ändra i huvudcentralen igen innan Astrasatelliten släcks 30 november 2021. Allente har även meddelat att dubbelbelysningen på Thor kommer att vara ca 2 veckor när man genomför sina transponderförändringar. På följande länkar finns meddelanden från Telenor vilka arbeten man genomför på Thor satelliten.

Behöver byte av programkort och CA-Modul ske?
Nej, Videoguard som krypteringssystem används även på Thor och signalkoderna är densamma som för Astra, varför grundregeln är att ingen om/nyaktivering av signal behöver ske. Om det finns flera kanaler aktiverade på ett och samma programkort kan det eventuellt behövas nya signalkoder beroende hur man vill att korten skall koda av kanalerna. Detta hänger ihop med den framtida sammansättningen av kanalerna på transpondrarna hos Thor.

Set-top box
Har ni en set-top box (satellitboxar för hemmabruk) i er huvudcentral idag? Om ni har det, för att dessa satellitboxar skall fungera på Thor behöver en Bootloader laddas ner från Astra, innan man kopplar över signalen till Thor. Installatören har kännedom över vilka perioder Bootloaders finns tillgängliga att ladda ner.

Vad händer nu?
Som vi skriver ovan är vårt råd att vänta med arbetet att byta position till Thor på huvudcentralerna i de fall ni använder er av professionella CA-moduler (används set-top box, hör med installatören när arbetet behöver påbörjas). Sappa kommer att hålla er uppdaterade på migreringen från Astra till Thor och återkommer så snart vi har något nytt att berätta.

Kontakta oss gärna

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta Sappa