Sappas värderingar

Vi värdesätter våra olikheter. Vi prioriterar alltid laget före jaget.  

Vännen

Vi är bra lyssnare. Vi bygger varaktiga relationer med alla kunder och vi tror på partnerskapet.

Vi samarbetar och drar nytta av varandras kunskap och kompetens.

Vi respekterar varandra och vi levererar alltid i tid.

Enkelheten

Vi ska sträva efter att våra medarbetare, kunder och partners ska uppleva oss som enkla att ha att göra med oavsett vad det handlar om.

Vi har en bra struktur och rutiner i arbetet. 

Vi har en öppen kommunikation och tydliga mål.

Friheten

Vi är den påhittiga som söker efter maximal flexibilitet och frihet i strävan mot minimal inlåsning.

Vi är flexibla. Vi arbetar under eget ansvar.

Vi är medvetna om våra rättigheter och skyldigheter på vår arbetsplats.

Jobbaren

Vi värnar om det lokala och nära. Vi tar i när det krävs. Vi håller vad vi lovar och vi utmanar.

Vi är engagerade och tycker det är roligt på jobbet.

Vi gillar att ta oss an nya arbetsuppgifter och vi hjälper varandra när det behövs.

Vill du veta mer om Sappa?

Våra värderingar ligger till stor grund för att kunna leverera våra tjänster som du vill ha det.

LÄS MER OM SAPPA