Sappas värderingar

Vi värdesätter våra olikheter. Vi prioriterar alltid laget före jaget.

Vår företagskultur speglar allt vi gör

Något som ligger oss varmt om hjärtat är att vi på Sappa vill ha trygga och glada medarbetare som lever våra värderingar. Vi ska tillsammans hjälpas åt att lyfta varandra stärkta av vår företagskultur. För oss är laget alltid viktigast och något som också visat sig få en positiv effekt på våra relationer med kunder och partners. 

Vår kultur är ledstjärnan i vår vision, att vara Sveriges kundvänligaste företag, och det är här vi och våra kunder anser att vi sticker ut jämfört med andra bolag. För att bevara vår kultur och känsla av gemenskap, återkommer vi ofta till våra värderingar i olika former. I alltifrån gruppövningar, utformning av vårt kontor, samtal meed kunder eller besök på styrelsemöten, så ligger våra värderingar till grund för hur vi formulerar oss och fattar beslut. 

Sappas värderingar

Våra värderingar skapar grunden för hur vi på Sappa vill vara och uppfattas på marknaden. Värderingarna ger oss vägledning för såväl individen som laget, internt och externt.

Vännen

Vi är bra lyssnare. Vi bygger varaktiga relationer med alla kunder och vi tror på partnerskapet.

Vi samarbetar och drar nytta av varandras kunskap och kompetens.

Vi respekterar varandra och vi levererar alltid i tid.

Enkelheten

Vi ska sträva efter att våra medarbetare, kunder och partners ska uppleva oss som enkla att ha att göra med oavsett vad det handlar om.

Vi har en bra struktur och rutiner i arbetet. 

Vi har en öppen kommunikation och tydliga mål.

Friheten

Vi är den påhittiga som söker efter maximal flexibilitet och frihet i strävan mot minimal inlåsning.

Vi är flexibla. Vi arbetar under eget ansvar.

Vi är medvetna om våra rättigheter och skyldigheter på vår arbetsplats.

Jobbaren

Vi värnar om det lokala och nära. Vi tar i när det krävs. Vi håller vad vi lovar och vi utmanar.

Vi är engagerade och tycker det är roligt på jobbet.

Vi gillar att ta oss an nya arbetsuppgifter och vi hjälper varandra när det behövs.

Vill du veta mer om Sappa?

Våra värderingar ligger till stor grund för att kunna leverera våra tjänster som du vill ha det.

LÄS MER OM SAPPA